با نصب گواهی SSL از شرکت معتبر Comodo، فروشگاه اینترنتی گز شیرین صاحب نماد دو ستاره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزرارت صنایع و معادن (Enamad) گردید.