تماس با ما

آدرس فروشگاه مرکزی : اصفهان – میدان نقش جهان – ابتدای خیابان حافظ
آدرس فروشگاه شماره دو : اصفهان – خیابان حافظ
تلفن: 32222811-031 - 32222281-031 - 32235531-031 - 32233811-031
فکس: 32233811-031
کارخانه : اصفهان – خیابان امام خمینی – انتهای خیابان کیانپارس – پلاک 110
تلفن : 33687626-031 - 33687381-031 - 33687761-031
داخلی ها:
مدیر عامل: 100
آزمایشگاه: 120
حسابداری: 121
فروشگاه شماره یک: 111
فروشگاه شماره ۲: 211
تلفن رسیدگی به شکایات ، پیشنهادات و انتقادات : 33687381-031
پست های الکترونیک:
سوالات عمومی: info [@] shiringaz [dot] com
مدیر عامل: ceo [@] shiringaz [dot] com
فروشگاه الکترونیک: shop [@] shiringaz [dot] com
بازرگانی: sales [@] shiringaz [dot] com