چرا گز به عنوان شیرینی مفید شناخته می شود

گز جزء معدود شیرینی هایی است که در آن از روغن و آرد استفاده نمی شود و بعد از مصرف آن حتی اگر زیاده روی نموده باشید، احساس سنگینی نمی کنید. زیرا روغن و آرد موجود در شیرینی جز ترکیبات سنگین غذایی محسوب می شوند که خوشبختانه در گز، این شیرینی اصفهانی وجود ندارند. مواد [...]

معرفی سوغاتی های اصفهان

شهر اصفهان که از قدیمی ترین شهرهای ایران می باشد همه ساله پذیرای گردشگران بسیاری از ایران و سایر کشورها است. اصفهان نیز مانند اکثر شهرهای ایران دارای سوغاتی هایی است که به نوعی نماد این شهر محسوب می شوند. سوغات های اصفهان را می توان به دو دسته خوراکی و غیر خوراکی تقسیم نمود. […]